(Du er nå inne på www.miniz-stuff.com sin:  batteri side.)

Litt informasjon om batterier til dinMini-Z.

I Mini-Z'ene bruker vi 4 stk. små batterier, med størrelsesbetegnelseAAA batterier.  (Størrelsen kan også ha betegnelsen:   Micro, R03, LR03, mini penlight, eller HR03.)  Du kan bruke enten vanlige batterier, eller oppladbare batterier.

Vanlige batterier
(Alkaliske, Zink-kull, Zink-luft, Titanuim, Sølvoxid, m.flere.)

Ingen av disse batteriene gir nok strøm (ampére) tilå være gode nok for Mini-Z.  Bilen går, men veldig sakte.  Og i lengden blir det dyrt å bruke slike batterier.
De kan dog egne seg som nybegynner-batterier, fordi bilen går som sagt ikke så fort, og er dermed lettere å kjøre.

 

Oppladbare batterier.
Nickel-Metallhydrid, Nickel-Metallhydrid, Litium.
Det er i hovedsak bare Nickel-Cadmium (NiCd), og Nickel-Metallhydrid (NiMh) som egner seg for Mini-Z.
Litiumbatteriene holder som regel 3V eller 3,6V, mot MiMh og NiCd som holder 1,2V.

 

NiCd.
Nickel-Cadmium batteriene klarer å levere mest strøm (ampére) til å drive de mest strømkrevende motorene.
I tillegg er de som regel lettere, og tåler flere opp- og utladinger enn NiMh.
Ulempen er at de ha mindre kapasitet, slik at de blir fortere tomme.  I tillegg er de ikke særlig miljøvennlige, og skal resirkuleres som spesialavfall.
NiCd batteriene (AAA-celler) fåes i varianter fra 50 - 350 mAh.
Et lite utvalg NiCd.

 

NiMh.
Nickel-Metallhydrid batteriene har etter hvert blitt nesten like gode som NiCd til å levere nok strøm. Med en liten merknad;  desto større kapasitet batteriet har, desto mindre reaksjonsvillig blir det.  (begrenser utladningsstrømmen, og forlenger oppladningstiden.)
NiMh batteriene er tyngre enn NiCd, men har høyere kapasitet.  NiMh batteriene (AAA-celler) fåes i varianter fra 500 - 1000mAh.
Noen vanlige NiMh.

 

Hvilke batterier bør du velge?

Det er et vanskelig spørsmål.  Med mange forskjellige svar.  Du må først ta stilling til hva du er ute etter, og hva slags elektronikk og motor du bruker.

Her er noen hint:
Standard elektronikk (ikke turbo-FET'er), X-speed motor.
Kjøre fortest mulig i inntil 5 minutter:  NiCd 300mAh
Kjøre fortest mulig i inntil 7 minutter:  NiCd 350mAh
Kjøre fortest mulig i inntil 20 minutter:  NiMh 650mAh
Kjøre fortest mulig inntil 40 minutter:  NiMh 850mAh
Kjøre fortest mulig inntil 60 minutter:  NiMh 1000mAh
(OBS: vær klar over at NiCd batteriene er lettere, så kjøreegenskapene kan være annerledes enn for NiMh.)

Har du turbo-FET'er, eller kraftigere motor, må du antagelig regne med mye kortere tider.

 

Til slutt litt om lading og utlading av batterier.

Dette kunne jeg antagelig ha skrevet 50 sider om, men velger heller å gi noen stikkord.
Benevnelsen "C" henspeiler på batteriets kapasistet.
(Et batteri på 650mAh har en kapasitet på 650 milli Ampére i 1 time. D.v.s. du kan trekke ut 650 mA i 1 time før det er tomt.)

 

Lading:

NiCd.
Lades best med konstant strøm, mens spenningen kan variere.  En tommelfingerregel er også å tilføre ca. 140% av kapasiteten.
Normallading er ca. 0,1C. (Et 650mAh batteri, lades da med 65mAh i 140% av tiden, altså 14 timer.)
Hurtiglading er ca. 1C.  (Et 650mAh batteri, lades da med 650mAh i 140% av tiden, altså 1,4 timer)

Det anbefales ikke å hurtiglade med over 1,5C.  Batteritemperaturen skal aldri overstige 45 grader celsius, et batteri som overlades, kan utvikle eksplosiv gass.

 

NiMh.
Lademetoden er forholdsvis lik som for NiCd batterier.  Men i tillegg er det viktig å overvåke temperaturen enda mer nøye dersom man hurtiglader.
Temperaturen stiger mye raskere i et NiMh enn i et NiCd batteri, når man nærmer seg slutten på ladingen.
NiMh er mye mer følsom for temperaturstigning, og skal aldri bli varmere enn 45 grader celsius, fordi de da kan bli ødelagt.
NiMh tåler heller ikke å bli over-ladet.

På hurtigladere er det derfor vanlig å kombinere 2 "sikkerhetssystemer" ved lading.  Både temperaturovervåking, og -ΔV (minus Delta Peak) overvåking.
Akkurat i det batteriene er fulladet, vil det oppstå et bitte lite spenningsfall. En lader med
-ΔV, vil merke dette, og gå over til vedlikeholdslading, eller stoppe ladingen, slik at batteriene ikke blir overladet, og ødelagte.

 

Utlading:
Med utlading mener jeg "tømming" av batteriene etter kjøring.

NiCd.
Disse batteriene bør tømmes før de lades igjen.  Teoriene om de skal lades helt tomme eller ikke, varierer.
Selv har jeg tømt helt tomt før jeg har ladet dem opp igjen, men dette har antagelig forkortet batterienes levetid.
Men jeg tror det er viktig å tømme batteriene med jevne mellomrom, for å bryte ned krystalliseringen av nikkelet og cadmiumen i batteriene.
Slik sett burde antagelig det ideelle være å få tømt batteriene nesten helt tomme, ned mot 0,2 V.

NiMh.
Disse batteriene bør du også "tømme", men det er anbefalt å ikke tømme til under 1,0V.
Lader du ut mer, vil det gå ut over batterienes levetid.  Dersom du ikke lader ut, vil batteriene endre karakter.
Batterier som bare "toppes" eller fylles opp uten utlading, vil virke ekstra spreke i 5 - 20 sekunder, for deretter å virke som dårlig ladede batterier.
Jeg tror ikke jeg har så mange "eksperter" med meg i denne påstanden.  Men det er min egen erfaring at batterier som toppes, oppfører seg slik som jeg har beskrevet.

 

Jeg gjør oppmerksom på at det som er skrevet ovenfor, er min erfaring og mening.  Jeg er ingen ekspert på området, og andre vil sikkert hevde og mene andre ting.