(Du er nå inne på www.miniz-stuff.com sin:  Feilsøkingsside.)

Hjelp til feilsøking på bilene.

Av og til opplever vi at bilen ikke oppfører seg helt som den skal.  Styringen er rar, bilen sladder, sklir eller velter.
Styringen er treg eller ujevn, eller vi får radioforstyrrelser.  Problemene kan være mange, og løsningene enda fler.
Jeg skal prøve å ta tak i noen av de vanligste problemene, og forsøke å gi en løsning, eller et forslag til hva du kan gjøre.

Styring:
Skjelver    Ulik til høyre og venstre    Overstyring / Understyring    Styrespindlene knekker så ofte    Bilen velter lett    Går ikke rett frem    Styringen virker ikke    Slarker    Virker bare en vei etter krasj    Bilen sladder    Jeg mister kontakt med bilen   

Risting / Stepping:
Hele bilen    Foran    Bak

Karosseri
Løsner    Sprekker

Motor
Bråker    Er treg    Bilen vil ikke rygge    Bilen vil ikke gå forover    Bilen går verken forover eller bakover    Bilen er helt død

 


Styringen skjelver på min MR01 når bilen står stille.

Elektronikken i de første bilene var ikke helt god.  Skjelveproblemet er vanlig, men egentlig ikke noe problem.  Det er rett og slett litt for dårlig kontakt i et potentiometer inne i servohuset i bilen.  Det skal ikke påvirke kjøringen mye, fordi potentiometeret får mer strøm når du kjører.

Du kan forsøke med å ta løs, og åpne servohuset, og sette en liten papirbit inn foran potentiometeret.  I noen tilfeller hjelper det.
Du kan se et bilde av hvor du skal sette inn papirbiten.  (stedet er merket a small piece of paper in here.)

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Bilen min svinger ikke like mye til høyre som til venstre.
MR01,  MR02, F1, Overland.

Bilen er skjev til den ene eller andre siden.  Ett av bakhjulene er løse.  Karosseriet sitter skjevt på. (Gal vektfordeling eller plassering) Hjul(ene) på den ene siden er mer/annerledes slitt enn på den andre siden.

Begynn med det enkleste, sjekk at karosseriet ikke er sprukket, og at det sitter som det skal. Sjekk om hjulene sitter som de skal, og at ingen av dem går for tregt.  Prøv eventuelt å bytte høyre og venstre hjul, for å se om problemet forandrer seg eller blir borte.

Sjekk om bilen har tweak (uttales tviik, (engelsk ordet for vridning.)) En enkel måte å gjøre dette på, er å sette bilen på et bord, med forhjulene helt ute på kanten.  Bruk en spiss gjenstand og løft fronten på bilen forsiktig opp.  Pass på at du løfter opp midt foran.  F.eks. med en tynn stjernetrekker midt under front festeplaten til karosseriet.

I eksempelet, løfter det høyre (det markerte hjulet) litt før det andre.  Da setter jeg inn en chims mellom karbonplaten og motor-pod'en der pilen viser.  (OBS! på bildet ligger bilen opp-ned, og er bilde av en MR02, men prinsippet er det samme på alle bilene.) Jeg setter altså chimsen på samme side som det hjulet som løftet først.
Her kan du kan se tilsvarende bilde for F1, og chimsplassering for F1.

Blir det ikke rett, er chimsen for tykk eller for tynn.  Prøv deg frem.

Husk også at hvis du har tweak, så er det fordi noe er feil! Sjekk alltid chassiset for sprekker eller skader.  Sjekk også at alle skruer sitter som de skal.  Ikke skru for hardt til.  Løsne heller skruene litt, og skru dem inn igjen, og kjenn at de får feste.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Bilen min velter alltid i enden av langsiden.
MR01,  MR02,

Bilen er enten for smal, for høy eller har for godt grep.

Forsøk å sette på litt hardere dekk både foran og bak. finn et lavere og/eller bredere karosseri, med tilhørende bredere felger.  Forsøk eventuelt med et litt lengre karosseri.  Du kan også forsøke å slipe fordekkene litt lavere med en Dremel eller lignende.

forsøk å bytte ut H-platen.

Motoren kan være for kraftig eller giringen for høy, slik at du rett og slett har for stor fart til å kunne klare å ta svingen.
Forsøk med en litt dårligere motor, eller litt færre tenner på drevet som sitter på motorakslingen.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Styring virker hverken til høyre eller venstre.
Alle biltyper.

Servodrevet har gått i stykker.  Styrestag eller styrespindel har gått i stykker. Ledning til servomotor kan ha røket.

Her nytter det ikke med annet enn å bytte den delen som har gått i stykker.  En reparasjon eller litt lim holder ikke.  Sett på nytt.
(Ledning kan loddes dersom en avrevet ledning er årsaken.)

Det er viktigere å fjerne årsaken til skaden.  Og høyst sannsynlig har du enten forsøkt å kjøre MR01 eller MR02 uten karosseriet på, eller med et for smalt karosseri, som gjør at forhjulene stikker utenfor karosserisiden.  Eller du har kjørt bil litt for hardt, og har truffet noe hardt mens du hadde kraftig styreutslag.  I dette tilfellet kan jeg bare foreslå at du kjører litt penere.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Bilen min går ikke rett frem
Alle biltyper

Bilen er skjev til den ene eller andre siden.  Styretrimmen står feil justert.  Fordekkene er ikke like store.  H-platen kan være dårlig/slitt. (men det synes ikke med det blotte øye) Kuledifferensialen kan være for stram.

Begynn med det enkleste, forsøk å justere litt på styretrimmen, det lille hvite rattet øverst på radiosenderen din (steering trim) Bare bitte litt om gangen.  Se hvor sentermarkeringen er, slik at du har noe å forholde deg til.  Kommer du for langt fra senter før det blir bra, må det kanskje justeres inne i bilen.  Dette er en delikat jobb, så ikke forsøk selv.  Få noen til å hjelpe deg.  Det er fort gjort å ødelegge elektronikken.

Etter hvert får du forsøke å bytte deler.  Begynn med dekkene.  Hjelper ikke det, så bytt H-platen.

For å stramme / løsne kuledifferensialen, holder du fast låseringen (locking wheel) med et passende verktøy, og dreier hjulet på motsatt side mot klokken for å stramme, og med klokken for å løsne kuledifferensialen.

Har du fortsatt problemer, så se andre styreproblem-beskrivelser.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Bilen min sladder
MR01,  MR02,

Bilen sladder begge veier:
Bakdekkene er for harde, eller fordekkene for myke.  Bytt til mykere dekk bak, eller til skumdekk.  Eventuelt hardere dekk foran.

Bilen sladder bare i høyre eller venstresvinger:
Se avsnittet Bilen min svinger ikke like mye til høyre som til venstre

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Bilen min overstyrer eller understyrer    (svinger for mye eller for lite)
Alle biltyper

Du har for mye eller for lite feste på forhjulene.
Er forhjulene for store, eller har for godt feste, har bilen lett for å overstyre, (svinge litt for mye) det samme kan skje dersom bakhjulene har for lite feste.
Er forhjulene veldig slitte, eller har for dårlig feste, har bilen lett for å understyre, (svinge for lite).
Løsningen i begge tilfelle er å prøve seg frem med ulike dekk/hjul.

Vær også klar over at problemet kan skyldes andre ting.  Se avsnittet: Bilen min svinger ikke like mye til høyre som til venstre.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Styringen virker bare en vei etter krasj.
MR01, MR02.

Styrestaget har antagelig hoppet over styrepinnen som sitter på det første servodrevet.

MR01:    Åpne servohuset, og rett på staget.   Midt på det sorte styrestaget som går gjennom servohuset, er det et spor som skal ligge over styrepinnen på første servodrev.  Sjekk samtidig at ikke de tynne hvite veggene på servohuset har fått for store spor.  Hvis styrestaget slarker, virker det inn på styringen.
Bytt servohus om nødvendig, en reparasjon inne i servohuset er alt for tidkrevende.  (Tro meg, jeg har prøvd.)  En reparasjon utenpå servohuset, kan lett gi deg mindre styreutslag.

MR02:    Vipp opp bulk-head klipset, flytt styrestaget slik at det ligger riktig igjen.  Den lille sorte tappen nede i servoen skal ligge mellom de to små tappene på styrestaget.  Når du har fått det på plass, setter du på bulk-head klipset igjen.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Styringen slarker
MR01, MR02, F1.

Styrestag, styrespindler, felger eller kulelager begynner å bli for slitte.

Det er ganske tynn plast i en del av Mini-Z delene.  Det skal lite til før du får en sprekk eller skjevhet i noen av delene.  Noen av kulelagerne er av dårligere kvalitet, og sitter ikke som de skal på spindlene.

Trikset er å gå i vesken til mor, og finne litt neglelakk.  Men den må være tyntflytende, og slitesterk.  Litt neglelakk på styrespindlene, gjør at lagerne sitter bedre, og slarker mindre.  Litt neglelakk på styrestag, eller løkkene som styrestaget går inn i, gjør at det blir mindre slark, og mer presis styring.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Styrespindelen min knekker så ofte
F1 (og av og til MR01)

Kanten på banen er litt for hard, eller sidene på dekkene er litt for klebrige.  (Hjulene stikker utenfor karosseriet på MR01.) 
Sett på dekk-klistremerkene, eller litt lim, slik at sideflaten blir litt glattere.  (Sett på smalere hjul på MR01, så de ikke stikker utenfor karosseriet.)

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Mister kontakt når bilen er mer enn 1 meter borte
MR01 (gjelder også litt for andre typer.)

Batteriene på radioen begynner å bli tomme, frekvensfilteret er defekt, eller det kan være brudd i antenneledningen.

Sjekk det enkleste først.  Lyser den grønne lampen på radiosenderen? Hvis ikke må du bytte eller lade batteriene.

Sjekk at ledningen som går fra elektronikken til antennen sitter fast, og har kontakt. (antenna wiring MR01)  Tror du den er dårlig, så reparer!

Dersom frekvensfilteret har blitt defekt, har du et stort problem. Dette problemet har oppstått på en del av de første MR01 bilene.  Det er et frekvensfilter inne i bilen som er for dårlig, og som slutter å virke etter en stund.  Gjerne etter en del krasjing.  Løsningen er antagelig å skaffe seg nye elektronikk (ny bil).

Jeg har gjort forsøk på å koble antenneledningen utenom filteret, men er det andre sendere i nærheten, (og det er det jo som regel) vil du få forstyrrelser fra dem.  Kjører du alene, kan du foreta reparasjonen, og ha bilen en stund til.

Fjern batteriene, og skru løs platen over elektronikken.  Her kan du kan se et bilde av filteret som er defekt, dette sitter under elektronikken. (inne i den røde ringen) Og her er et bilde som viser hvor antenneledningen er festet originalt (A) og hvor den må flyttes til (B) Pass på at du ikke søler med loddetinnet og lager kortslutning.

For en mer detaljert forklaring (på engelsk) se:  http://www.cyberduk.com/tech_tips_and_tricks.htm

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Karosseriet løsner hele tiden
MR01 / MR02

Karosseriet er for mykt, ruten har løsnet, eller festet er slitt.

Enkelte av bilene er litt for myke i karosseriet.  Porche, Mercedes og Enzo Ferrari spesielt, men også andre.  Løsningen er å lime rutene litt bedre fast i karosseriet.  MEN: pass på å ikke lime for mye.  Enkelte anser dette som reparasjon, mens andre ser det som en modifisering.  (ofte får du ikke delta i løp hvis bilen din er modifisert)

Sjekk også de vanlige festepunktene for ruten, og lim fast hvis de har løsnet eller brukket.  (merket Glue here på bildet.)  De røde merkene viser eventuelle alternative steder å ha lim.  (for å reparere, ikke modifisere.)

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Karosseriet mitt sprekker så lett
MR02

De nye karosseriene (Gloss Coat) er litt mer "sprø" i plasten enn de gamle karosseriene.  Det er egentlig ikke så mye å gjøre med det, annet enn å forsøke å lime det samme igjen i skjøten, og på innsiden av karosseriet.  Bruk lyn-lim.  Jeg har sett enkelte karosserier med litt tape i fronten.  Det kan hjelpe litt, men bør settes på før karosseriet sprekker.  Bruk et pent lite klistremerke, eller en klar tape, så ser det litt penere ut.
De litt mer ekstreme kan legge på litt karbon-fiber på innsiden av skaden, men mitt inntrykk er at det egentlig ikke holder så mye bedre.  Det sprekker bare et annet sted.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Motoren bråker
Alle biltyper

Hvis motoren hyler, mangler den litt olje.  Hvis det hviner eller piper, er drevet for løst eller for trangt, eller drevene er slitt.

Ta en liten dråpe olje på punktene merket oil here (på akslingen på motoren) for å få bort hylingen.
Her er et litt dårlig, tilsvarende på MR02.

Sjekk at tannhjulene ligger passe stramt mot hverandre.  Hvis ikke må du bytte ett, eller begge drevene, eller rense dem, eller bytte avstandsplatene som ligger inne i motor-pod'en.  MR01 bilene har avstandsplater ytterst og innerst i motor-pod'en.  MR02 har avstandsholdere på begge sider av motoren.  F1 har avstandsholdere på begge sider av motoren.  OVERLAND har avstandsplater.

OBS:  Har du Ferrari F40?  Dette hjørnet må slipes for å unngå skade på motordrev.  (advarselen står på Kyosho's sider,  det er en feilkonstruksjon.)

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Motoren min er så treg
Alle typer

Standardmotoren til Mini-Z er en masseprodusert liten motor.  Det kan gi litt variasjon i hvor "god" motoren er.  Jeg har hatt motorer som har vært trege, som plutselig har blitt raske, og omvendt.  Jeg har målt motorer på alle tenkelige måter.  (i benk, magnetisme, motstand, med stor belastning, med liten belastning, med mye og lite strøm osv.)  Problemet er at resultatet på samme motor kan variere fra forsøk til forsøk.  Men noen ting har jeg lært av dette, det er ikke sikkert det er motoren det er noe galt med, eller det kan være en bagatell som gjør at det går tregt.

Jeg kan ikke skrive om alt, men noen tips kan jeg gi:

Sjekk batteriene dine.
Det er ikke sikkert de kan levere nok strøm til elektronikken og motoren.  Eller kanskje de ikke kan levere raskt nok.

Sjekk at alle batteriene dine er forholdsvis like.
Ett dårlig batteri er nok til å virke inn på hele settet.

Sjekk ledningene til motoren.
Er det dårlig kontakt mellom elektronikken og ledingen, går det tregere, fordi ikke nok av strømmen kommer frem til motoren.

Sjekk batterikontaktene i chassiset.
Litt fett eller møkk der, gjør at strømmen ikke slipper igjennom som den skal.

Sjekk drev og motorfeste.
Det kan være det som bremser bilen din, ikke at motoren er dårlig.

Rengjør motoren.
Ta løs motoren, spray igjennom den med elektronikkrens.  Blås tørt med trykkluft.  Fastbrent kullstøv inni motoren kan hindre strømgjennomgang og /eller rett og slett holde igjen motoren.

Det samme gjelder for øvrig for alle typer motor.  Det viktigste er:  Hold det rent og tørt, og gjør noe med dårlig kontakt.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Hele bilen min rister når jeg kjører
MR01, MR02, F1.

Risting og stepping kan ha flere årsaker, de vanligste er kast i hjulene, og for dårlig støtdemping.

Sjekk hjulene først.  Er det sidekast? Er det høydekast? Er noen av felgene skadet? Sitter hjulene passe hardt fast? Slarker lagrene mye?
Justér etter behov, og skift deler som er skadet.

Deretter kan du sjekke støtdempingen.  Veldig ofte er det bare skitt og møkk som gjør at bilen ikke fjærer som den skal.  Skru fra hverandre det som har med hjulene og støtdempingen å gjøre.  Rengjør forsiktig, f. eks. med en gammel tannbørste, myk klut eller en liten pensel.  Bruk såpevann (gjerne Zalo) og vask delene forsiktig.  Husk på å skylle av såperester, og tørke delene godt.  Bruker du noe sterkere til rengjøringen, kan du risikere at noen av delene tar skade.
Husk også:  Rent og tørt er best!  Ikke smør inn delene med olje eller fett.  Det gjør bare at støv og skitt samler seg igjen.

Har du fortsatt problemer, bør du vurdere å sette på støtdemper bak, (hvis du allerede har, bør du kanskje sette på noe mykere eller hardere.)
og alternativt sette på litt mykere fjæring foran.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Bilen min rister foran når jeg kjører
MR01, MR02, F1.

Risting/ stepping kommer ofte av at forhjulene ikke holder seg nede på bakken.  Sjekk hjulene først.  Er det sidekast? Er det høydekast? Er noen av felgene skadet? Sitter hjulene passe hardt fast? Slarker lagrene mye?  Justér etter behov, og skift deler som er skadet.

Ta fra hverandre alt som har med styring og fjæring foran å gjøre.  Gjør rent.  Veldig ofte er det bare skitt og møkk som gjør at bilen ikke fjærer som den skal.  Rengjør forsiktig, f. eks. med en gammel tannbørste, myk klut eller en liten pensel.  Bruk såpevann (gjerne Zalo) og vask delene forsiktig.  Husk på å skylle av såperester, og tørke delene godt.  Bruker du noe sterkere til rengjøringen, kan du risikere at noen av delene tar skade.  Husk også:  Rent og tørt er best!  Ikke smør inn delene med olje eller fett.  Det gjør bare at støv og skitt samler seg igjen.

Jeg pleier vanligvis å legge alle delene litt i oppvaskkummen, i varmt vann med Zalo.  Så børster jeg dem forsiktig med en myk liten pensel.  Etterpå skyller jeg alle delene godt i varmt rent vann, og blåser dem tørre med trykkluft på sprayboks.  Så bruker jeg en fin tynn olje, og oljer kingpinnene og lagrene.  Deretter tørker jeg kingpinnene og lagrene godt med et gammelt lommetørkle.  Så er det bare å sette sammen igjen, og se om problemet ble borte.

Har du ikke, bør du vurdere å skifte king-pin'ene til rustfrie, og å sette på mykere fjærer foran.

OBS:  Pass på at du ikke mister noen av delene ned i sluket når du vasker eller skyller dem!!!!

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Bilen min rister bak når jeg kjører
MR01, MR02, F1.

Risting/ stepping kommer ofte av at bakhjulene ikke holder seg nede på bakken.  Sjekk hjulene først.  Er det sidekast? Er det høydekast? Er noen av felgene skadet? Sitter hjulene passe hardt fast? Slarker lagrene mye?  Justér etter behov, og skift deler som er skadet.  Felgen som sitter på samme side som differensial-drevet kan ha sprukket på innsiden.  Dette ser du kanskje ikke før du tar av hjulet.

Ta fra hverandre alt som har med hjul, bakaksling  og evt. støtdemper å gjøre.  Gjør rent.  Veldig ofte er det bare skitt og møkk som gjør at bilen ikke fjærer som den skal.  Rengjør forsiktig, f. eks. med en gammel tannbørste, myk klut eller en liten pensel.  Bruk såpevann (gjerne Zalo) og vask delene forsiktig.  Husk på å skylle av såperester, og tørke delene godt.  Bruker du noe sterkere til rengjøringen, kan du risikere at noen av delene tar skade.  Husk også:  Rent og tørt er best!  Ikke smør inn delene med olje eller fett.  Det gjør bare at støv og skitt samler seg igjen.

Dersom dette ikke hjalp, bør du forsøke å gjøre noe aktivt med støtdempingen.  Har du ikke, så sett på en skikkelig toppdemper.  Har du toppdemper, bør du kanskje fylle denne med en litt tykkere olje, eller sette på en litt mykere fjær.  Er H-platen så stiv at den ikke fjærer skikkelig?  Prøv å sette på en mykere H-plate.

I sjeldne tilfeller, kan man få risting bak fordi drevene glipper litt, eller sitter for trangt.  Sjekk at du har passe glipp, og at du ikke har skader på noen av drevene.  Bytt drev dersom det er nødvendig.  Ikke forsøk å "reparere" drevene.  Resultatet blir svært sjelden bedre.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Bilen vil ikke rygge
MR02, F1, Overland, Monster

Veldig ofte skyldes dette feil innstilling av radioen.  Løsningen er enkel.

Sett på radioen, og sett på bilen, og plasser den slik at bakhjulene er i luften.  Justér Throttle trim forsiktig slik at bakhjulene begynner å rotere forover.  Justér deretter bakover til hjulene slutter å rotere.  Litt til, så slutter det å pipe i bilen, og da er det perfekt justért.
OBS:  På de nye radioene sitter Throttle trim under dekselet, men omtrent på samme plass som på radioen på bildet.
Det kan også hende at du har brent en av fet'ene.  Se litt lenger ned på denne siden, på:  Bilen min går ikke forover.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Bilen min går ikke forover  (bare bakover)
Alle biltyper

Det er stor sjanse for at du har fått feil på elektronikken.

Jeg hører om flere og flere som har brent fet'ene på elektronikken, og spesielt i MR02 bilene.  Vanligvis ryker forover før bakover.  Dette kan som regel sees med det blotte øye.  Åpne bilen din, (Husk å ta ut batteriene først!)  ved å ta av platen som ligger over elektronikken.  Se om en eller begge fet'ene har fått en liten kul på overflaten.  Dersom den har det, er den brent, og må byttes.  (OBS:  kulen eller boblen, er som regel veldig liten, og kan være vanskelig å se.)

Dersom du bare har brukt Kyosho Mini-Z motor på bilen, (standard eller X-sped motor) kan du reklamere til forretningen der du kjøpte bilen.
Dersom du har brukt annen type motor, er det din egen feil.  Med mindre forretningen der du kjøpte Mini-Z'en din sa du kunne bruke den typen motor som du har kjørt med når elektronikken brant.

På noen av de siste MR02 bilene som har kommet, har det også vært en feil på elektronikken, som har gjort at den ikke går forover.  Da ser du heller ingen feil på fet'ene.  Har dette skjedd med din bil, kan du gå til forretningen der du kjøpte din Mini-Z, og reklamere.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Bilen min går verken forover eller bakover (men styringen virker)
Alle biltyper

Du har enten feil på motoren eller elektronikken. (eller batteriene dine er nesten tomme)

Sjekk batteriene først.  Sjekk deretter ledningene til motoren.  Er de hele, og sitter de godt fast?  Virker motoren dersom du setter den i en annen bil?
Er motoren og ledningene i orden, bør du sjekke elektronikken.  Se avsnittet:  Bilen min går ikke forover.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________

Bilen min er helt død.  (Går verken forover eller bakover, og styringen virker heller ikke.)
Alle biltyper

Antagelig får du ikke strøm fra batteriene til elektronikken.

Sjekk først at du har strøm på batteriene, og at du ikke har satt i noen av batteriene feil vei.
Sjekk deretter at batteriene når frem til kontaktpunktene.  Spesielt på MR01 har batterikassen vært litt for trang, slik at f.eks. ved krasj, flytter batteriene seg litt, og glir ikke tilbake.  Og da blir det ikke forbindelse fra + polen på batteriet, til kontakten.  Løsningen er å slipe litt bedre plass til batteriene, og/eller lage litt bedre plass rundt kontaktene.  Sjekk eventuelt at + polene på batteriene ikke er for store.  Tilsvarende kan du selv rette på andre typer mini-z.

Det er også en mulighet for at du har fått revet av en ledning.  Enten den mellom batterikassene på høyre og venstre side, eller den som går til av/på bryteren, eller en av ledningene oppå elektronikken.

Skulle dette fortsatt ikke løse problemet, bør du ta kontakt med stedet hvor du kjøpte mini-z'en din.

Tilbake til toppen.

_______________________________________________________