Du er nå inne på www.miniz-stuff.com side for forenklet innføring i lodding.

Forenklet innføring i lodding

Denne siden er for å gi deg en liten innføring i lodding av FET'er.
Jeg anbefaler at du ikke lodder FET'er selv, dersom du ikke vet hva du gjør, og har det rette utstyret.
Jeg påtar meg heller ikke noe ansvar for feil som kan oppstå fordi du eventuelt gjør noe feil, eller feil som kan oppstå fordi du eventuelt har misforstått noe av det jeg har skrevet på denne siden.  Sidene er ment som en ren informasjonsside om lodding av FET'er i Kyosho Mini-Z bilene, en såkalt "intern-turbo".

 

Komponentene må være helt rene.  Litt fett i fra en fingertupp er nok til at du ikke får festet FET'ene riktig.
Du kan rengjøre loddeflatene med dertil egnet spray, glassfiberbørste eller sprit.
Det er også viktig å rengjøre flatene etter lodding.  Loddetinnet du bruker, inneholder fluss, gjerne med harpiks, og det er viktig å fjærne alle flussrester etter at loddingen er fullført. Harpiks bør fjernes  umiddelbart. Det ligger alltid igjen litt aktive stoffer fra fluss etter lodding, og disse kan forringe loddingen over tid.
Det er også viktig at loddebolten er skikkelig rengjort.  Skrap den forsiktig ren når den er kald, eller bruk en fuktig svamp eller rensemiddel beregnet på loddebolter.

 

Bruk riktig mengde loddetinn.  For mye eller for lite blir feil.  For lite kan gjøre at du ikke får nok ledning, og for mye kan gjøre at du får kortslutning.

Loddetinn som de fleste har hørt om, er en legering mellom tinn og bly. Som regel også tilsatt litt sølv og flussmiddel.
Rent bly har i seg selv en smeltetemp på 327 grader C. Rent tinn har en smeltetemp på 232 grader C.

Blandingsforholdet bly/tinn endrer temperaturgrensene til omtrent:
Tinn/Bly:
50/50 = ca. 216 °C
60/40 = ca. 191 °C   (det vanligste)
63/37 = ca. 183 °C

 

FET'er må ikke overopphetes under montering, fordi da kan de gå i stykker.
Du trenger derfor en loddebolt med veldig tynn spiss, som du kan regulere temperaturen på.
I tillegg trenger du en eller annen form for kjøling.  Enten kjølespray, eller f.eks. en tang eller pinsett som du kjøler ned, og holder fast FET'ene med mens du lodder.  Tangen eller pinsetten skal absorbere varmen som utvikles ved loddingen.

 

Normalt må du ikke varme loddeflatene i mer enn 2 sekunder om gangen.  Temperaturen du skal ha på loddebolten, avhenger av tinnet du bruker, spissen på loddebolten, hvor stor flate som skal loddes, og kontaktflaten du får mellom loddespissen og det du skal lodde.  Varmer du for lenge, vil varmen forplante seg til omgivelsene rundt og vil kunne ødelegge enten FET'ene eller ledningsbanene.

Den ideelle loddetemperaturen skal, så vidt jeg vet, ligge 40 - 80 °C over tinnets smeltetemperatur.  Men husk også på at loddespissens temperatur skal være 30 - 50 °C over loddetemperaturen igjen.  (bruker du 60/40 tinn, (ca. 191 °C) bør loddetemperaturen være ca. 250 °C, og du legger til ca. 40 °C for loddespissens ideelle temperatur, er du oppe i ca. 290 °C.  Bruker du veldig tynn spiss, bør du kanskje legge til enda 20 °C.)
 Som et utgangspunkt kan du prøve å stille loddebolten på ca. 310 grader.

 

Lodd jevnt og riktig.  Husk å varme opp begge deler som skal loddes sammen samtidig.  Lodd gjerne fast ett av bena på FET'en først, og så et på annen hver side til alle bena er festet.  Husk å bruke god tid, slik at FET'ene ikke blir overopphetet.  Er loddingen din blank og jevn i overflaten etter lodding, har du antagelig gjort det riktig.  Er loddingen grå og kornete, har du brukt for mye varme.  Er loddingen blank og ru, har du brukt for lite varme.

Og søler du, må du gjøre rent skikkelig (ta av FET'en igjen og gjør rent) før du setter på strøm.  Hvis ikke risikerer du en kortslutning.

 

Husk også på å sette FET'ene riktig vei.  Legg spesielt merke til at ben 1 - 4 er separate, mens ben 5 og 6 har samme funksjon,(D2) og ben 7 og 8 har samme funksjon.(D1)
Ben 1 er vanligvis merket med en liten DOT eller prikk.  (4562 står altså på den siden med ben 5-6-7-8, mens prikk L49C står på den siden som har ben 1-2-3-4.)

D1 og D2 skal stå "bakover" mot den siden som motorledningene skal festes til.  OBS: Dette gjelder Kyosho Mini-Z.  På andre biler kan FET'ene være plassert annerledes.

Og en ting til:  avstanden mellom f.eks. G1 og S2 er litt under 1 mm, så du må være ganske stø på hånden for ikke å gjøre feil, og jeg klarer ikke å gjøre dette uten å bruke en kraftig lupe.

Og siden jeg i tillegg til å vedlikeholde disse sidene, også driver en Web-shop, tillater jeg meg å tipse om at FET'ene får du kjøpt her, og her.