Vi kan ikke selge hele biler, fordi vi ligger så lavt i pris som vi kan.

Og porto er inkludert i prisen.

Med hele biler og eventuell reklamasjon eller angre-rett, taper vi for mye på porto og ekspedisjon.

 

Vi har prøvd, men skal vi holde lave nok priser, blir fortjenesten bare ca. kr 120,- pr. bil, og med portoutgifter på kr 125,- så taper vi allerede der, dersom kunden ikke samtidig bestiller noe annet som vi tjener litt på.

Får vi noe i retur, koster det oss ca kr 260,- å sende bilen i retur til Japan, + nye kr 180,- for å få den tilbake hit i reparert stand.

Og så enda kr 125,- for å sende den til kunden igjen.

 

Så får vi en bil i retur, koster det oss minst 5 + 260 + 180 + 125 = kr 570,- i rent tap.

Og så må vi ta inn igjen tapet på andre varer igjen, og da må vi eventuelt sette opp prisene.

Det har vi ikke lyst til, så i hverfall foreløpig har vi ikke bilene.

Men dersom leverandøren vår i Japan kan selge oss bilene rimeligere, eller sende dem på en rimeligere måte, vil vi ta inn noen.

 

Kyosho Norge har distribusjonen av bilene i Norge, men vi får ikke lov til å få biler av dem, fordi da må vi også ha alle de andre Kyosho-produktene også.

I tillegg til at vi da må ha et kjempelager, med alle kostnadene det innebærer, må vi også ha egen butikk, som må være oppe på dagtid, hver dag.

 

Så vi har bare det som får bilene til å gå fortere og bedre.  Og kan holde lave priser på det.

Og så var det slik vi startet, altså med deler og tilbehør, fordi vi trengte det selv når vi skulle kjøre / konkurrere.