(Du er nå inne på www.miniz-stuff.com sin:  Vedlikeholdsside.)

Tips i forbindelse med vedlikehold av Mini-Z.

Vedlikehold av bilen tar tid, og er litt pirkete.  Men gjør du det jevnlig, er bilen mye lettere å kjøre, og det er lettere å oppdage feil og skader.
Les igjennom alt som står her, før du begynner!

Karosseriet tas av, og vaskes med mildt oppvaskmiddel.  Bruk lunkent vann.
Tørk av med en myk klut som ikke loer, og smør eventuelt inn med Body Treatment Olje.

Hjul og felger tas av bilen, og kan enkelt rengjøres med en tannbørste og/eller en Q-tip.
Ta bort skitt, gummirester o.l.  Ta gjerne ut kulelagerne av felgene, og tørk dem i en tørr klut.
Husk hvilket hjul som satt på hvilken side!

Forstillingen kan skrus løs, og spindler, kingpinner, fjærer og stag kan rengjøres med en tannbørste eller Q-tip.
Ikke smør inn noe av dette med olje eller lignende.  Rent og tørt er best!
(Jeg har prøvd, og selv den tynneste olje på kingpinnene gjør styringen tregere.)

Chassis (understellet?) tørkes av med myk klut som ikke loer, og /eller med en tannbørste eller liten pensel.
Sjekk at ikke noe er sprukket!  Bytt eller lim defekte deler.  Pass på å ikke bruke for mye lim.
Sjekk at skruer sitter som de skal.  Ikke stram skruene for hardt.  Skru dem heller litt ut, og så inn igjen.

Bakvognen tas løs ved å skru løs H-platen, og skru løs motorledningene fra elektronikken.
IKKE RØR MOTORLEDNINGENE ELLER ANTENNELEDNINGEN HVIS DU IKKE HAR TATT UT BATTERIENE!!!!
Har bilen støtdemper bak, må du skru løs denne også.
Pass på at du ikke mister skruer eller skiver eller skims. (de tynne, tynne skivene.)
Løsne klipset som holder motoren på plass i motor-pod'en.  Vær forsiktig, klipset går lett i stykker.
Du kan nå få tørket rundt det meste med en tørr myk klut som ikke loer, og/eller en tannbørste.

Differensialen kan nå enkelt tas løs fra motor-pod'en, og rengjøres.  (Originaldifferensialen faller ut av seg selv når du tar av bakhjulene.)
kuledifferensialen må løsnes, og tørkes ren.  Ikke smør den inn med noe olje eller lignende.  Rent og tørt er best!
Hvis du vil, kan du fortsette med å plukke fra hverandre kuledifferensialen og gjøre den ren inni også.
Setter du i gang med dette, så sørg for å ha bruksanvisningen som fulgte med kuledifferensialen i nærheten, slik at du kan se i den.
Pass på så du ikke mister noen av de små kulene som ligger inne i kuledifferensialen.
Når du setter sammen igjen, kan du bruke litt differensial-fett mellom det hvite drevet, og de blanke platene.  Ikke bruk olje.
Selv pleier jeg ikke å bruke noe her.  Jeg mener at Rent og tørt er best!  (selv om ikke alle er enige med meg i dette.)

Når du skal sette sammen igjen, så er det egentlig bare å ta alt i motsatt rekkefølge.
Husk å skru pent sammen, ingen overdreven kraftbruk.  Det er små deler du jobber med, og de tåler ikke all verden.

Husk på platene som skal ligge inne i motor-pod'en, slik at motoren får riktig avstand fra differensialdrevet.
Husk på å plassere eventuelle skims på riktig plass igjen.
Husk riktige skruer på riktig plass.